Register
Sila daftar melalui pengesahan OTP
  • Telefon OTP
  • E-mel OTP
Rujukan:UBOX*******64
60

1.Kata laluan mestilah 6-16 aksara dan mengandungi satu huruf dan nombor。

2.Kedua-dua kata laluan mestilah sama。

3.Nama pengguna hanya membenarkan abjad angka, aksara pertama mestilah huruf dan sepanjang 6-16 aksara。

1.Kata laluan mestilah 6-16 aksara dan mengandungi satu huruf dan nombor。

2.Kedua-dua kata laluan mestilah sama。

3.Nama pengguna hanya membenarkan abjad angka, aksara pertama mestilah huruf dan sepanjang 6-16 aksara。